System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie cz.I handel emisjamiSprawozdawca P. Liese: Trzeba zadać sobie pytanie czy wierzymy jeszcze w europejską politykę klimatyczną i system handlu emisjami. Rezygnacja z niej tylko, dlatego że nie działa tak jakby Parlament tego chciał nie jest rozwiązaniem. Ta propozycja dotyczy lotnictwa. Ustawodawstwo w tej sprawie zostało przyjęte w 1990 r. i od tego czasu emisje w lot zwiększyły się o 100%, biorąc to pod uwagę ta propozycja jest bardzo łagodna. Obciążenia dla konsumentów będą minimalne. Potrzeba uwzględnić samoloty nie tylko te, które startują, ale i te co lądują w Europie. Najtrudniejszą kwestią w tym wszystkim jest sprzeciw państw trzecich. USA jest bardzo przeciwne tej propozycji, mimo że Ten system jest zgodny z prawem międzynarodowym. Niepokojące mogą być niektóre działania krajowe. Austryjackie opłaty są dużo wyższe niż miałyby być ogólnoeuropejskie. Unia Europejska od początku chciała, dążyć do porozumienia międzynarodowego i nie jest to wina UE, że do takiego porozumienia nie doszło. Aktualnie pojawiła się taka możliwość za sprawą powstałej w ICAO grupy wysokiego szczebla, która ma się tym zając i jest szansa na rozwiązanie tej kwestii na najbliższym posiedzeniu Rady ICAO. Dlatego Komisja Europejska postanowiła, że przedłoży propozycję zatrzymania zegara. Chodzi o to, że międzykontynentalne loty zostaną wyjęte ze zobowiązań ETS, zostanie to zawieszone na rok. Loty wewnątrz Europy będą cały czas włączone w systemie, Bez znaczenia, jakie linie to będą je obsługiwać. Wyłączone zostaną tylko loty międzykontynentalne. Ważne, aby decyzja ta została przyjęta przed 30 kwietnia ponieważ później Komisja nie zdąży tego zrobić. Jeżeli we wrześniu na posiedzeniu nie zostaną osiągnięte żadne porozumienia, UE powróci do starego systemu.

M. Groote: Istnieje teraz możliwość na osiągnięcie międzynarodowego porozumienie w dziedzinie lotnictwa i trzeba pokazać, że Europa jest gotowa do kompromisu. W Wielkiej Brytanii i Niemczech zostały wprowadzone bardzo wysokie podatki z tego powodu i nie jest to dobra droga. Jest to jedynie sposób na łatanie dziur budżetowych i sięganie do kieszeni konsumentów.

C. Davies: Ta propozycja wzmocni tylko mandat Komisji. Korzysta ona z tego dokumentu tylko, aby naciskać na partnerów międzynarodowych. Trudno przewidzieć przyszłość, ale na ten moment trzeba powierzyć nasz los w ręce Komisji i mieć nadzieje że doprowadzi to do porozumienia.

B. Eickhout: Trzeba się zastanowić jak poważnie UE może podchodzić do technologii zielonych. Po co zatrzymywać zegar, który chodzi. Jeżeli negocjacje nie przyniosą skutków to jak później odpalić go ponownie? Nie ma pewności, że porozumienie zostanie osiągnięte. Strategia Komisji jest niezrozumiała. Trzeba wywierać presje na kraje w ramach ICAO. Jaka jest strategia przypadku fiaska
rozmów? Europejskie działania są dziwne i nie powinno się wspierać polityki zatrzymania zegara.

M. Callanan: Jeżeli chce się doprowadzić do redukcji to musi to stać się na forum międzynarodowym. Propozycja ta jest bardzo rozsądna.