Handel emisjami a zanieczyszczenie środowiska handel emisjamiDyrekcja Generalna Ochrony Środowiska

Komisja zajęła się możliwością handlu emisjami. Ważnym elementem jest wykorzystywanie środków w sposób ekonomiczny. Od 2009 roku przeprowadzono dwie analizy.

I analiza dotyczyła konsekwencji rozwiązań dla środowiska i gospodarki. Rozkład kosztów na poszczególne sektory uzależniony jest od struktury tego systemu. Nie ma informacji czy będzie to alokacja bezpłatna.

II analiza obejmowała dalsze analizy gospodarcze m.in. konkurencyjność na rynku pracy. Potwierdza znaczenie wyboru alokacji oraz rozłożenia dochodów ze sprzedaży.

Dyrekcja Generalna Ochrony Środowiska jest w końcowej fazie analiz. Ostateczna decyzja zapadnie po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami.

Komisja

Funkcjonowanie ETS - przebadane zostały nowe systemy, które mogą zastąpić obecnie dostępny system BET-a. W najbliższym czasie pojawi się potrzeba utrzymania lub rozwoju limitów emisji, co może zwiększyć lokalne problemy. Im szerzej zakrojony jest system, tym jest większa możliwości oszczędzania ze względu na większą skale handlu. Wyniki tej dyrektywy są punktem odniesienia.

Podejście kompleksowe EPPC – zmienią się warunki wydawania zezwoleń i limitów emisji. Handel emisjami będzie wymagał zmian systemowych. Przeprowadza się badania dotyczące reakcji zainteresowanych stron. Wartością dodaną będzie praca w systemie, który pozwoli na osiągnięcie takiego samego wyniku, lecz z dużo mniejszymi wydatkami.