System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie cz.II handel emisjamiH. Krahmer: Trzeba się zastanowić nad sytuacją finansową linii lotniczych. Niekomfortowa będzie sytuacja, w której obciążenia handlu emisjami dotkną tylko europejskich linii. USA nie zmieni swojej pozycji i nie ma co na to liczyć. Komisja nie miała wyjścia, musiała zatrzymać zegar wynika to z gróźb krajów trzecich, że będą reagować. Nie można ryzykować utraty jakiejkolwiek możliwości działania. Kraje trzecie nie chcą, aby UE ingerowała w ich przestrzeń powietrzną. Trzeba pamiętać, że Unia nie jest tu najważniejsza.

F. Grossetete: Nie można być naiwnym i jeżeli nie będzie się postępować zasady wzajemności to te posunięcia nie będą miały sensu. Pojawiły się już pewne represje ze strony Chin. Unia Europejska nie może decydować o wszystkim na świecie. Trzeba być bardzo ostrożnym w tej kwestii.

Komisja Europejska: Odstępstwo to pokazuje, w którą stronę zmierza Unia. Jest to mała korekta. Jej legalność została potwierdzona. Pozwoli ona zachować integralność unijnego prawa. Trzeba podkreślić, że jest to tylko rozwiązania na rok. Europa musi inspirować swoich partnerów w zakresie rozwiązań zmniejszających zmiany klimatyczne. ETS musi zostać wpisany we właściwy sposób w negocjacje ICAO. Potrzebne są rozwiązania pozwalające przewoźnikom patrzeć w przyszłość pewnie. Zobowiązania muszą być rozłożone równo w sposób niedyskryminacyjny.

Sprawozdawca P. Liese: Trzeba podkreślić, że trzeba zadbać o konkurencyjność europejskiego lotnictwa. Wszyscy powinni podlegać tym samym regułom. Jeżeli Chińskie linie obsługują europejskie loty wtedy muszą płacić za emisje. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie międzynarodowe to będzie to wielki sukces a w przypadku, kiedy do takiego porozumienia nie dojdzie to nikt nie będzie mógł zarzucić UE, że nie podjęła w tym kierunku odpowiednich starań.