System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie cz.V handel emisjamiSprawozdawca P. Liese: Komisja zaproponowała, aby w przypadku handlu emisjami zatrzymać zegar na rok dla lotów międzykontynentalnych dla wszystkich linii. Nie obowiązywałby on wewnątrz Europy. Propozycja Komisji jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ w tej sprawie potrzebne jest porozumienie międzynarodowe. Wstrzymanie zegara ma to umożliwić. Propozycja ta nie narusza praw państw trzecich i nie jest mocno obciążająca dla konsumentów. Zegar powinien być wstrzymany tylko na rok nie dłużej. Ponieważ jeżeli w tym roku na posiedzeniu ICAO nie zostanie osiągnięte porozumienie to następne posiedzenie tego typu odbędzie się dopiero za 3 lata. ETS powinien zostać wzmocniony i jest nadzieja na porozumienie międzynarodowe w tej sprawie.

M. Callanan: Propozycja ta powinna być przyjęta jak najszybciej z jak najmniejszą liczbą poprawek. Unia Europejska powinna się wstrzymać z ruchami do momentu, kiedy będzie jasne, jakie będą wyniki rozmów w ramach ICAO.

C. Schlyter: Powinno się skończyć z latającymi rajami podatkowymi, jakimi są samoloty. Nie powinno się rezygnować z częściowego wykorzystania pozwoleń na emisję. Powinno się je zachować.

H. Krahmer: Propozycja ta będzie krokiem wstecz. Tworzy się teraz taką sytuacje gdzie w systemie ETS nie mieszczą się loty do stron trzecich. Konferencja ICAO może nic nie zmienić i co wtedy? Jeżeli rezygnuje się z pobierania opłat za emisje to trzeba to zrobić całościowo. Pobieranie opłat tylko za loty wewnątrz europejskie nie jest dobrym rozwiązaniem.