System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie cz.VI handel emisjamiA. Westlund: Nie można zbyt długo zwlekać z implementacją dotyczącą handlu emisjami. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte trzeba kontynuować pracę z systemem europejskim. Można czekać na porozumienie międzynarodowe, ale nie można tego robić przez wieczność.

J. A. Merkies: ETS jest dobrym systemem, który nie powinien być zastępowany. Na ICAO powinien być wywierany większy nacisk, aby doszło do porozumienia. Nowe rozwiązanie nie może za bardzo obciążać branży lotniczej. ETS mógłby zostać zastąpiony jakimś globalnym systemem, ale niestety na ten moment nie ma na to widoków.

Komisja Europejska: Zwolnienie z systemu lotów wewnątrz europejskich byłoby nielogiczne. System ten sprawdza się wewnątrz Europy i nie był wcześniej kwestionowany. Rozszerzenie tego zwolnienia byłoby szkodliwe dla dynamiki negocjacji międzynarodowych. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w ICAO europejskie praktyki w tym zakresie będą kontynuowane.

Sprawozdawca P. Liese: Decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta do kwietnia, aby nie wystąpiły trudności z krajami trzecimi. Jest tu potrzebna odpowiednia elastyczność. Jeżeli Unia chce mieć postęp międzynarodowy to potrzebne jest przyjęcie tej propozycji. Trzeba poprzeć propozycję Komisji i mieć nadzieje, że uda się przyjąć porozumienie międzynarodowe.